FOTO/ ANSA continuă efectuarea controalelor oficiale

În perioada  11-17.02.202, inspectorii din cadrul Direcțiilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor au efectuat 373  controale oficiale, dintre care:

– Unităţi de comerţ – 96;

– Unităţi de alimentaţie publică – 27;

– Instituții de învățământ general/IET – 65;

– Depozite – 3;

– Aziluri – 3.

În rezultatul controalelor oficiale au fost:

– emise 81 prescripţii;

– întocmite 29 procese-verbale cu privire la contravenţie;

– elaborat 1 plan de remediere.

Au fost depistate următoarele neconformităţi:

– comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat;

– marcarea neconformă;

– pentru fructe și legume proaspete – lipsa mențiunilor despre producător, anul roadei, categoria;

– neasigurarea trasabilității produselor;

– lipsa rapoartelor de încercări pentru apa potabilă;

– starea sanitaro-igienică nesatisfăcătoare;

– echipament de lucru incomplet;

– lipsa controlului medical și instruirii igienice;

– mijloace de măsurare neverificate metrologic;

– înșelare la măsurare și achitare;

– nerespectarea vecinătății produselor;

– lipsa certificatelor de conformitate și a celor de inofensivitate;

– neafișarea la loc vizibil a informației pentru consumatori, denumira întreprinderii inclusiv și a programului de lucru.

În rezultatul controalelor au fost retrase din comerţ produse de origine animală şi non-animală în cantitate de 290,12 kg  și 125 unități de ambalaj.

 

În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri în domeniul legislației protecției consumatorului, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție la Agenție: 0(22) 26 46 43,

Linia Verde: 0 800 800 33;

Viber: 067675544

Email: sesizare@ansa.gov.md