Evoluția preţurilor de consum

0 58

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,09%, inclusiv la produse alimentare cu 4,95% și mărfuri nealimentare cu 4,66%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,54% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021 au crescut cu 0,48% (informativ: în luna mai 2020 faţă de aprilie 2020 acestea au crescut cu 0,22%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,70%, la mărfurile nealimentare cu 0,52% și la serviciile prestate populației cu 0,11%.

În luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentarecartofi proaspeți – cu 25,9%, ceapă uscată – cu 13,8%, înghețată – cu 2,3%, peşte şi conserve din peşte – cu 1,5% (în special: peşte proaspăt sau refrigerat – 3,5%), ulei vegetal și maioneză – cu câte 1,4%, carne, preparate și conserve din carne – cu 1,3% (în special: carne de porc – cu 1,9%, semifabricate şi  produse finite din carne – cu 1,3%, carne de vită – cu 1,1%, carne de pasăre – cu 1,0%), fructe proaspete – cu 1,2% (în special: citrice – cu 4,1%, fructe sămânţoase – cu 2,1%).

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume proaspete – cu 7,1% (în special: castraveți – cu 33,6%, legume rădăcinoase – cu 9,6%, ciuperci proaspete – cu 8,6%, ardei grași, dovlecei proaspeti – cu 6,9%, tomate – cu 5,8%, varză – cu 5,0%), ouă de găină – cu 1,5%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna mai 2021 față de aprilie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la combustibili și carburanți – cu 1,4% (în special: benzină – cu 3,5%, motorină – cu 1,5%), tehnică pentru grădină, echipamente pentru sport, camping și de recreere în aer liber, sandalete pentru bărbați, femei și copii, biciclete, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – până la 7,3%.

Concomitent, în luna mai 2021 în comparație cu aprilie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,3%, paltoane, scurte de iarnă pentru adulți și copii, îmbrăcăminte din blană naturală pentru adulți până la 6,3%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile turistice internaţionale – cu 17,9%, serviciile de întreţinere și reparare a locuinței – cu 3,3%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 10,2%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna mai 2021 

Mărfuri şi servicii Coeficientul de ponderare
(în decimile)2
Mai 2021, în % faţă de: Informativ:
Mai 2020, în % faţă de:
Aprilie
2021
Decembrie
2020
Mai
2020
Aprilie
2020
Decembrie
2019
Mai
2019
Total 10 000 0,48 3,81 3,09 0,22 1,08 4,05
  Produse alimentare 3 634,29 0,70 7,10 4,95 0,82 3,74 7,79
Pâine 194 0,67 2,30 4,27 0,59 1,59 2,90
Legume3 377 -7,07 24,44 6,88 -2,62 12,65 -0,20
Fructe4 274 1,21 11,01 -5,45 6,04 23,01 48,26
Carne, preparate şi conserve din carne 752 1,30 4,76 4,36 0,23 -0,71 3,42
Lapte şi produse lactate 463 -0,02 1,31 4,78 -0,44 0,87 8,03
Zahăr 51 0,71 2,87 3,37 0,78 4,03 3,68
Ouă 53 -1,52 -23,96 13,37 0,57 -24,71 36,92
Ulei vegetal 49 1,42 27,31 49,91 0,09 0,89 1,30
  Mărfuri nealimentare 3 784,65 0,52 3,57 4,66 -0,30 -1,52 0,56
Confecții 447 0,13 0,56 0,79 0,24 -0,18 3,43
Încălțăminte 245 0,35 0,54 1,32 0,33 -0,50 2,47
Medicamente 336 0,39 1,11 2,91 0,03 -0,72 0,34
Combustibili și carburanți5 577 1,42 16,09 16,92 -2,87 -9,11 -10,16
Materiale de construcţie 135 2,62 5,31 5,78 0,36 0,36 1,50
  Servicii 2 581,06 0,11 -0,37 -1,54 0,06 0,88 3,41
Servicii comunal-locative 860 0,17 -2,66 -7,65 0,04 0,06 3,81
Apă potabilă şi canalizare 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energie electrică 328 0,00 -7,85 -15,38 0,00 0,00 10,04
Gaze naturale prin reţea 185 0,00 0,00 -12,09 0,00 0,00 0,00
Încălzire centralizată 97 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,15
Transportul de pasageri 275 -2,15 0,74 2,29 0,21 8,32 7,68
Alimentaţia publică 320 0,14 0,72 2,27 0,04 0,31 5,40

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.

 Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea Denumirea Mai 2021, în % faţă de:
Aprilie
2021
Decembrie 2020 Mai
2020
01 Produse alimentare și băuturi nealcoolice 100,71 107,32 105,03
02 Băuturi alcoolice, tutun și droguri 100,60 103,47 105,23
03 Îmbrăcăminte și încălțăminte 100,27 100,63 101,12
04 Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili 100,36 99,77 96,14
05 Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și 100,25 101,15 101,24
  întreținerea curentă a locuinței
06 Sănătate 100,30 100,88 102,69
07 Transport 100,23 108,70 112,13
08 Telecomunicație8 99,95 100,03 100,14
09 Recreere și cultură 102,25 103,33 104,77
10 Educație 100,27 99,81 103,71
11 Restaurante și hoteluri 100,15 100,61 102,23
12 Diverse produse și servicii 100,24 100,70 101,49

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţialiai prețurilor de consum în mai 2021

Denumirea indicatorilor Mai 2021, în % faţă de:
  Aprilie
2021
Decembrie
2020
Mai
2020
Total IPC 100,48 103,81 103,09
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate 100,45 101,35 102,75
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi 100,35 101,95 102,10
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate 100,63 104,83 104,48
Total IPC,,exclusiv combustibili 100,42 103,09 102,28
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi 100,70 107,10 104,95
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate 99,74 98,85 96,90
Indicele preţurilor la combustibili 101,42 116,09 116,92
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate 100,50 105,55 103,70

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-mai 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-mai 2021, pe regiuni statistice  

Luna În % faţă de luna precedentă În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent
Total IPC Nord Centru Sud Chişinău Total IPC Nord Centru Sud Chişinău
Ianuarie 100,46 100,43 100,61 100,45 100,37 100,22 99,91 99,94 100,11 100,62
Februarie 100,38 100,37 100,53 100,20 100,35 100,62 100,32 100,56 100,16 101,00
Martie 100,96 100,92 100,92 101,02 100,99 101,49 101,29 101,34 100,97 101,90
Aprilie 101,48 101,49 101,48 101,59 101,44 102,83 102,67 102,66 102,19 103,26
Mai 100,48 100,58 100,54 100,80 100,27 103,09 103,02 103,08 102,86 103,24

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada mai 2020 – mai 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Datele figurii în format .xlsx