„DEMNITATEA CA TESTAMENT”

Fiecare înțelege și trăiește viața diferit. Unii adună averi, alții adună fapte bune care îi ajută să lase urme frumoase pe pământ. Iar Alexei Marulea a transmis urmașilor un nume adunat pe-o carte de învățătură.