Cum să faci bani din turism

0 29

Tradițiile și obiceiurile din moși-strămoși ne pot ajuta astăzi să valorificăm potențialul turistic al satelor noastre.

Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională Centru a participat la expoziția „Moldagrotech” pentru a promova proiectul transfrontalier „Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric”.

„Noi am venit să promovăm muzeele, pentru că ele sunt parte a turismului de orice timp, în special, a turismului agricol, pentru că lucrurile pe care le avem în cadrul muzeului deseori sunt partea aceasta etnografică – țăranul cum prelucra pământul, cum construia și cioplea și făcea acele instrumente. Astăzi, ele sunt parte expozițională a muzeelor.”

Mariana Iorcu, muzeograf

Fiind unul dintre sectoarele economice cu cea mai dinamică dezvoltare în lume, turismul permite crearea locurilor de muncă, asigurând bunăstarea oamenilor și a regiunilor, protecția mediului, dar și conservarea patrimoniului istoric și cultural.

În cadrul proiectului transfrontalier am creat o rețea de instruire a ghizilor din Moldova și Galați care vor duce faină acestui proiect și vor atrage turiști în Republic Moldova , astfel obiectivele noastre naționale vor ajunge la cât mai mulți turiști atât din republică cât și din afară.”

Lilia Țurcan, reprezentant, ADR Centru

În cadrul proiectului, au fost create rețele transfrontaliere de muzee și centre de informare turistică.

O afacere în acest domeniu, dacă e bine gândită și gestionată, poate contribui și la stabilirea unor oportunități comerciale, precum și la promovarea păcii și a bunei înțelegeri între oamenii de diferite naționalități.

„Proiectul și-a propus un scop ambițios de a transforma muzeele în centre de informare pentru vizitatori, astfel încât să aducem oamenilor informație despre tot ce este interesant în raza de influență a muzeelor. Sunt o groază de lucruri ce pot fi arătate oamenilor.”

Viorel Miron, reprezentant, Asociația de Dezvoltare a Turismului

Obiectivul general al proiectului prevede creșterea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în cele mai importante destinații promovate.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.