Apicultura: de la hobby la business

0 144

Un brand unic pentru mierea autohtonă cu scopul promovării produselor apicole naționale ar pute fi înregistrat în țară. Se va crea și un registru electronic al albinarilor.

Dintre măsurile de dezvoltare a sectorului fac parte consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ în acest domeniu, dezvoltarea serviciilor de consultanță și școlarizare, sensibilizarea practicării apiculturii profesioniste. Dar și subvenționarea investițiilor pentru crearea și modernizarea laboratoarelor de analiză a mierii și a produselor derivate.

Totodată, se intenționează promovarea turismului apicol, fondarea centrelor regionale specializate, subvenționarea grupurilor de agricultori, simplificarea procedurilor de export.

Cheltuielile totale pentru implementarea acestor acțiuni vor depăși un milion de lei, dintre care peste 70 la sută vor fi alocați din bugetul de stat.

Beneficiile directe ale activității apicole vor constitui peste 3,4 milioane de lei – bani ce vor fi obținuți de la comercializarea producției.

Toate măsurile se regăsesc în Programului național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru următorii cinci ani, aprobat recent de Executiv.