Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030

Dezvoltarea sectorului agricol, consolidarea securității și siguranței alimentare, a bunăstării și a condițiilor de trai mai bune în mediul rural sunt doar câteva obiective ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023 – 2030. 

Noua Strategie o vom analiza cu fosta conducere de la Ministerul Agriculturii:

Vitalie Gorincioi – fost ministru al Agriculturii

Iurie Ușurelu – director UCIP-IFAD, fost Secretar General de Stat la Ministerul Agriculturii

Nicolae Ciubuc – fost ministru al Agriculturii