Colegiile își așteaptă candidații pentru admitere

Concursul de admitere în învățământul profesional-tehnic: centre de excelență, colegii, școli profesionale a fost lansat, anunță Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Candidații care vor să fie admiși la programele de formare secundară vor putea depune dosarele până pe 7 august, iar rezultatele vor fi anunțate până pe 9 august.

În turul doi al admiterii, care va avea loc în perioada 10-21 august, se vor organiza probe pentru locurile rămase neacoperite, iar rezultatele vor fi anunțate până pe 23 august.

Elevii care vor să fie admiși la programele de formare profesională tehnică post-secundară și postsecundară nonterțiară vor depune dosarele între 12 și 31 iulie.

Rezultatele vor fi anunțate până pe 2 august. Turul II al admiterii se va desfășura în perioada 3-14 august, când vor fi organizate examene pentru locurile rămase neacoperite. Rezultatele vor fi anunțate până pe 16 august.

Pentru admitere, trebuie să prezinte o cerere de înscriere la concurs, certificatul de naștere sau buletinul de identitate, actul de studii, în original cu anexa respectivă, fotografii 3×4 cm  și dovada achitării taxei de înscriere, care însă nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească.