Cadastrul funciar, aprobat

Cadastrul funciar pentru anul 2021 a fost aprobat de Guvern. În perioada 1 ianuarie 2020 – 1 ianuarie 2021, specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare au inclus modificări ale terenurilor după categoriile de folosință și destinație, forme de proprietate, deținători funciari ai satelor, orașelor, raioanelor.

La întocmirea registrului, s-au luat în evidență terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, sădirea și defrișarea plantațiilor perene, perdelelor forestiere de protecție, dar și edificarea sau casarea sistemelor de irigare și desecare.

Conform datelor, suprafața totală a republicii constituie 3384,7 mii de hectare. La 1 ianuarie 2021, terenurile agricole constituiau 2129,5 mii de hectare, iar cele irigate – 217,94 de mii.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată o diminuare a fondului de rezervă cu 41,24 mii de hectare, ca urmare a excluderii suprafețelor ocupate de construcții și anexe a fostelor unități agricole.

Terenurile de proprietate publică a statului constituie 783,87 de mii de hectare, ale unităților administrativ-teritoriale – aproape 700 de mii de hectare, iar cele private – peste 1901,5 mii de hectare.

Cadastrul funciar este un sistem unitar și obligatoriu pentru evidența tehnică, economică și juridică a tuturor întinderilor de pământ de pe teritoriul Moldovei, indiferent de destinația și tipul lor de proprietate.

Registrul asigură autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile, instituțiile, organizațiile interesate și cetățenii cu informații despre statutul juridic al terenurilor, dimensiunile și calitatea acestora, titularii dreptului de proprietate și de folosință asupra terenului.