AIPA: Beneficiarii de subvenții, obligați să instaleze materiale de vizibilitate

0 194

Agricultorii – beneficiari de subvenții sunt obligați să instaleze elemente de identitate vizuală în gospodării, care asigură transparența necesară implementării, derulării și atribuirii fondurilor naționale cât și a celor externe, anunță AIPA.

Materialele de vizibilitate trebuie să furnizeze informații clare privind tipul subvenționării (post investițională/în avans/dezvoltare rurală), beneficiarul (agentul economic/UAT), localitatea unde s-a realizat investiția, denumirea Măsurii/Submăsurii accesate cu indicarea concretă a obiectului investiției, valoarea totală a investiției, suma subvenției autorizate și contribuția proprie.

REGULI DE APLICARE:

 • Autocolant – se aplică pe toate mașinile, utilajele și echipamentele pentru care suma subvenției este mai mare de 20.000 MDL.
 • Plăcuța informativă – se aplică în cazul în care suma subvenției este de la 100.000 până la 1 000 000 MDL.
 • Panou informativ – se aplică în cazul în care suma subvenției este mai mare de 1 000 000 MDL.

MATERIALELE DE VIZIBILITATE TREBUIE SĂ OFERE INFORMAȚII CLARE DESPRE:

 • Beneficiar;
 • Localitatea în care s-a realizat investiția;
 • Valoarea totală a investiției;
 • Suma subvenției accesate;
 • Contribuția proprie;

Toate aceste informații vor fi afișate și menținute pe întreaga perioadă de realizare a investiției sau pe toată perioada de monitorizare a proiectului și vor fi plasate într-un loc vizibil publicului.

Materialele de vizibilitate vor fi tipărite și instalate din bugetul beneficiarului, puse la dispoziție  pe site-ul aipa.gov.md, rubrica ”Materiale de vizibilitate FNDAMR”.

Beneficiarii de subvenții vor adapta doar informațiile specifice fiecărui proiect în parte, respectând prevederile obligatorii generale. Ghidul complet privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR poate fi accesat prin acest link http://aipa.gov.md/ro/node/1820.

5 PAȘI SIMPLI DE URMAT:

 • PASUL 1. Beneficiarul de subvenții alege tipul de material vizual ce urmează să fie tipărit: autocolant plăcuțe informative, panou informativ în funcție de investiția efectuată și suma subvenției primite;
 • PASUL 2. Beneficiarul va selecta tipografia și va oferi toate informațiile relevante ce trebuie incluse conform specificațiilor tehnice menționate în ghid, inclusiv linkul pentru modelul editabil și „Ghidul privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR”;
 • PASUL 3. Tipografia va pregăti macheta și va transmite beneficiarului pentru verificare și aprobare;
 • PASUL 4. Tipografia va tipări materialele vizuale din contul bugetului beneficiarului;
 • PASUL 5. Beneficiarul va plasa/instala materialele vizuale într-un loc vizibil publicului.

IMPORTANT!

În cazul încălcării obligațiilor, beneficiarul urmează să restituie suma subvenției conform legislației în vigoare.