În ce state exportă Moldova?

0 108

Exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2021 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 15,8% mai puțin, în raport cu luna martie 2021 și cu 45,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2020 (Figurile 1 și 2).

În ianuarie-aprilie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 903,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 9,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-aprilie 2021 au constituit 670,9 milioane dolari SUA (74,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 4,1% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 3,2%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-aprilie 2021 au totalizat 581,4 milioane dolari SUA (cu 9,8% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 64,4% în total exporturi, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de ianuarie-aprilie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-aprilie 2021 au avut o valoare de 144,3 milioane dolari SUA (cu 11,9% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 16,0% în total exporturi, în creștere cu 0,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).