Informații utile

Comunicat informativ

2 aprilie 2020

Un grup de zece apicultori din Moldova certificat ECO conform cerințelor europene

Zece apicultori din Republica Moldova au fost certificați pentru producerea mierii ecologice, iar alți 13 apicultori au primit certificate care confirmă anul doi de conversie pentru producerea mierii ECO. Totodată, compania Apicola Lux CC, care va comercializa ulterior mierea ecologică, a fost certificată pentru producerea fagurilor destinați apiculturii ecologice, fiind prima companie din Republica Moldova certificată în acest domeniu.

Procesul de conversie și certificare ecologică s-a desfășurat în cadrul unui parteneriat dintre proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova și compania Apicola Lux CC. Certificarea producerii mierii ecologice și a produselor apicole ecologice a fost efectuată de către un organism de certificare recunoscut în scopul echivalenței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.834/2007, care pe parcursul ultimilor doi ani a monitorizat și inspectat procesatorul și apicultorii moldoveni.

Începând cu anul 2020, mierea recoltată de la apicultorii certificați urmează să fie comercializată ca produs ecologic. Cerințele obligatorii pentru certificarea mierii ecologice au inclus confecționarea stupilor și materialelor apicole din produse naturale, amplasarea stupinelor departe de diverse surse de poluare, sursele de nectar și polen sunt formate în mod esențial din culturi produse conform regulilor agriculturii ecologice, vegetație spontană sau culturi tratate prin metode cu impact redus asupra mediului.

Vasile Cotună, directorul companiei Apicola Lux, a menționat că acum doi ani, la sugestia cumpărătorilor din UE, a identificat un grup de apicultori cu care colaborează pentru a iniția producerea mierii ecologice. ”Republica Moldova dispune de multiple locații care permit colectarea mierii ecologice în special miere de salcâm și tei. Totodată, pe piața internațională există cerere sporită și în creștere continuă pentru acest produs, iar Moldova, care este un producător mic de miere, trebuie să se orienteze la produsele de nișă pentru a fi competitivă”, a explicat directorul Apicola Lux CC. La următoarea etapă, compania urmează să extindă numărul de apicultori ecologici cu care colaborează și este gata să le acorde asistența consultativă necesară pentru procesul de conversie.

Ivan Serjant, apicultor certificat ECO, susține că procesul de conversie a fost mai complicat la etapa inițială, când toate facilitățile urmau să fie ajustate la cerințele de producere a mierii ecologice, ulterior însă activitățile de îngrijire a familiilor de albini sunt obișnuite. Apicultorul mizează pe un preț mai înalt pentru mierea certificată ecologic.

Potrivit experților mierea ecologică este un produs de nișă, cu perspective largi de export, care este apreciată la un preț mai înalt cu 20-30% față de prețul oferit pentru mierea convențională.

Actualmente, în Republica Moldova există peste 6000 de stupine în sistemul convențional cu circa 225 mii de familii de albini. Conform datelor oficiale, în anul 2018 s-au produs aproximativ 5000 tone de miere de albine, dintre care exportul a constituit 4123 tone în valoare de 11.7 milioane dolari SUA În mare parte mierea este exportată în UE. Până în prezent, în Republica Moldova activa un singur producător de miere produsă în sistemul ecologic.

Pentru informații adiționale contactați:
Inga Burlacu, Specialist comunicare, Proiectul USAID/APM
Tel.: 060 140 604; e-mail: [email protected]

Comunicat de presă:

Oficiul Național al Viei și Vinului

Recomandări pentru viticultori – privind înghețurile târzii de primăvară.

În zilele acestea (1-3 aprilie) în RM se vor înregistra îngețuri la suparafața solului de minus 1,0…6,00C, iar pentru data de 13-14 aprilie sunt prognozate înghețuri de minus 1,0…2,00C. Este cunoscut, că în Republica Moldova riscurile afectării viței-de-vie de către înghețurile târzii de primăvară se mențin pâna în data de 5-6 mai. Înghețurile tîrzii de primăvară (minus 0,5…5,0 oC) sunt foarte periculoase, cănd  butucii sunt în vegetație.

Printre altele, la 31 martie 2020, în majoritatea podgoriilor, vița-de-vie se afla în fenofaza fiziologică Umflarea ochilor de iarnă și Dezmuguritul. În noaptea spre 1 aprilie, cele 13 stații meteorologice locale, monitorizate de către Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), prognozează o temperaturiă de minus  3,5…6,60C – în funcție de locația geografică, relief, altitudine etc. Temperaturi mai negative au fost înregistrate în depresiuni și la altitudini mai mici.

Pentru informare, afectarea organelor butucului de viță-de-vie de către temperaturile negative din timpul primăverii, conform experimentărilor multianuale,  a fost înregistrată la următoarele grade: inflorescențele – la 0 oC; lăstarii tineri și frunzele tinere – la minus 1 oC; bobițele verzi – la minus 2,0…3,0 oC; mugurii puțin umflați, dar nedeschiși – la minus 3,0…4,0 oC.

De regulă, gradul de afectare a viței-de-vie poate fi determinat după 8-24 ore, după ce s-a finalizat înregistrarea temperaturilor negative. Gradul de afectare depinde de  nivelul temperaturilor negative și de durata acestora, de intensitatea și durata vântului, de gradul de umiditate a solului și coardelor, precum și de amplasarea corectă pe relief a plantațiilor viticole, de structura mecanică a solului, de sortiment, de agrotehnica utilizată  etc.

În scopul evitării/minimalizării afectării viţei-de-vie, în timpul îngheţurilor târzii de primăvară sunt aplicate mai multe măsuri organizatorice (la înființarea parcelei viticole) și preventive (pe parcursul exploatării anuale a parecelei viticole):

 • amplasarea corectă (geografic și orografic) a parcelei viticole, la înființarea acesteia;
 • selectarea corectă a combinației altoi/portaltoi;
 • reţinerea zăpezii în vie, în scopul prelungirii termenului de dezmugurire (cu 8-10 zile);
 • irigarea abundentă a plantaţiilor viticole, înainte de umflarea mugurilor (la soiurile pentru masă și dacă este posibilitate tehnică),;
 • utilizarea, la soiurile pentru masă, a sistemelor antiîngheț (care se subvenționează);
 • tăiatul în uscat al viței-de-vie cât mai târziu (putem reţine cu 10-14 zile dezmuguritul);
 • fumigaţia:

7.1)  obţinerea unei perdele de fum, prin arderea resturilor organice (paie, gunoi de grajd proaspăt); materialele inflamabile se amplasează sub formă de grămezi (80-100 buc/ha);

7.2)  obţinerea unei perdele de fum, prin utilizarea brichetelor (lumânări) fumigene (50 buc/ha);

Notă: sursele de fum se amplasează pe teren într-un singur rând, din partea direcţiei vîntului și are efect, doar la temperaturi de minus 2,0…3,0 ºC;

8)  încălzirea aerului în parcela viticolă, prin amplasarea mai multor surse de foc (materiale inflamabile, gaze);

9)  turbulența aerului din parcela viticolă, prin utilizarea stropitoarelor (fără soluție) cu ventilatoare sau a ventilatoarelor speciale.

Notă: Ochiul de iarnă la vița-de-vie este compus dintr-un mugure central și mai mulți muguri secundari și terțiari; la afecarea mugurelui central și lăstarului care se dezvoltă din acesta, pornesc în creștere/dezvoltare (peste 8-15 zile) mugurii secundari, care pot asigura o recoltă de struguri de cca 40-60%.

Expert.: dr. Vladimir COROBCA
Expert în viticultură, ONVV
31.03.2020
Mobil: 00 373 791 17170
E-mail: [email protected]

 

03.04.2020
Informații importante pentru unii operatori economici și pentru populație în contextul pandemiei provocate de COVID-19

În urma stabilirii stării de urgență în legătură cu pandemia provocată de COVID-19, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) prezintă unele recomandări sporite pentru unitățile ce comercializează produse alimentare, alimentație publică, inclusiv servicii catering, precum și pentru întreaga populație a Republcii Moldova.

Unitățile de manipulare a alimentelor și cele de comerț, urmând instrucțiunile autorităților de stat, trebuie să evalueze situația la unități (starea de sănătate a personalului, scăderea în număr de personal, stocuri de materii prime, gama de produse fabricate, volume, tehnologii, ambalaje etc.) și să aplice măsuri mai stricte decât în ​​mod normal de igienă la toate etapele producției, procesării, depozitării, distribuției, transportului și livrării de produse. Unitățile trebuie să efectueze o pregătire adecvată pentru personalul angajat, să se asigure că cunosc toate cerințele de igienă și siguranță alimentară și le urmează în mod corespunzător. ANSA subliniază că pot fi comercializate numai produsele alimentare care respectă cerințele obligatorii de calitate și siguranță – cerințe asigurate obligatoriu de producătorii autorizați în domeniul alimentar.

Operatorii economici din domeniul alimentar care comercializează produse alimentare sunt obligați să:

 • amenajeze spații de comerț în vederea respectării distanței sociale, în scopul evitării contactului persoanelor cu statut de sănătate necunoscut;
 • admită strict spre comerț doar produsele conforme reglementărilor din domeniul alimentar;
 • echilibreze volumul de produse alimentare recepționate pentru comercializarea zilnică și asigurarea cu spații de depozitare suficiente, în scopul evitării păstrării produselor pe o perioadă mai îndelungată, dar și în locuri nedestinate pentru aceasta;
 • aprovizioneze personalul vînzător și auxiliar cu echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate, măști etc.);
 • expună panourilor informative la loc vizibil, cu informații utile pentru vînzători și cumpărători. Totodată, să realizeze informarea cetățenilor prin intermediul mijloacelor locale de informare (radio, tv, portaluri de știri, rețele de socializare ș.a.);
 • igienizeze și dezinfecteze cu regulatitate încăperile, utilajul, inventarul, instrumentarul de lucru, echipamentul de protecție, coșurile și cărucioarele pentru cumpărături, după fiecare manipulare, cu dezinfectanți autorizați și înregistrați conform legislației naționale;
 • depoziteze, păstreze și manipuleze substanțele destinate igienizării și dezinfectării în recipiente nealimentare, marcate corespunzător, în zone special amenajate în acest sens. Orice reziduri de detergenți sau substanțe dezinfectante de pe suprafață care pot veni în contact cu produsele alimentare sunt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare înainte de folosirea suprafeţei sau a instalaţiei pentru manipularea produselor alimentare;
 • numească responsabili de realizarea măsurilor sanitare și de monitorizarea stării de sănătate a personalului angajat (vînzătorilor), prin controlul zilnic al stării de sănătate, inclusiv semnarea zilnică în registrul de sănătate pe propria răspundere;
 • limiteze interacționarea directă a cumpărătorilor cu produsele alimentare neambalate, prin restricționarea comercializării acestora și asigurarea cumpărătorilor cu mănuși de unică folosință;
 • asigure comerțul cu produse alimentare numai în ambalaj original și să excludă comercializarea acestora în vrac.

Operatorii economici din domeniul alimentar care oferă servicii de catering sunt obligați să respecte cerințele de igienă pentru manipularea alimentelor prin:

 • asigurarea curățeniei și igienei spațiilor, suprafețelor de lucru, echipamentelor și instrumentelor. Suprafețele, echipamentele și obiectele trebuie curățate cu apă caldă și detergent și, după evaluarea riscurilor, trebuie efectuată o dezinfectare cu substanțe chimice autorizate;
 • evitarea contaminării încrucișate între materiile prime, produsele netratate termic și produsele deja fabricate sau gata de consum;
 • manipularea deșeurilor în mod corespunzător, colectarea deșeurilor trebuie efectuată doar în containere acoperite;
 • asigurarea siguranței și calității bucatelor destinate livrării;
 • plasarea bucatelor gata în ambalaje (recipiente) curate, aprobate pentru a fi utilizate în industria alimentară;
 • alegerea corespunzătoare a ambalajului pentru bucatele gata, prin evaluarea consistenței alimentelor care urmează să fie produse/ambalate, după caz se pot utiliza ambalaje secundare (sticlă, plastic, pungi de hârtie etc.);
 • respectarea regimului termic, impermeabilității și siguranței bucatelor gata în procesul de transportare;
 • realizarea transportării bucatelor gata doar cu mijloace de transport destinate transportării bucatelor autorizate sanitar veterinar, menținute în stare sanitară corespunzătoare și dezinfectate în conformitate cu planurile de autocontrol ale unității sau ori de câte ori este necesar.

Operatorii economici din domeniul alimentar care comercializează produse alimentare în regim online sunt obligați să:

 • fie autorizați de către subdiviziunile ANSA pentru domeniul dat;
 • transporte produsele alimentare doar cu transport specializat/autorizat sanitar veterinar;
 • mențină mijloacele de transport destinate transportării produselor alimentare în stare sanitară corespunzătoare și să fie supuse dezinfecției ori de câte ori este necesar;
 • asigure respectarea regimului termic, vecinătatea păstrării, impermeabilitatea și siguranța alimentară la transportarea produselor alimentare;
 • asigure procesul de trasabilitate a produselor;
 • păstreze distanța socială și să evite contactul direct cu clientul;
 • utilizeze echipamentul de protecție complet la livrarea produselor (mănuși, mască etc.);
 • aplice măsurile necesare de dezinfecție;
 • informeze și să recomande clienților efectuarea plăților electronice, prin a evita circulația fizică a banilor.

Operatorii economici care prestează servicii veterinare – farmacii veterinare, clinici veterinare, aziluri de animale – sunt obligați să:

 • respecte recomandările generale stabilite pentru operatorii economici în general;
 • se asigure că animalele domestice aflate la tratament în clinica veterinară nu sunt vizitate de către stăpâni, precum și să restricționeze accesul străinilor;
 • se asigure că tot personalul poartă haine de lucru curate și este asigurat cu echipament de protecție corespunzător;
 • informeze și să ceară ca personalul să spele mâinile cu apă și săpun înainte de, în timpul și după examinarea fiecărui animal; colectarea și evacuarea gunoiului/deșeurilor etc.;
 • realizeze înregistrarea pentru proceduri/manipulări doar prin telefon sau online. Se va acorda prioritate consultărilor prin telefon, fără a presta servicii suplimentare;
 • organizeze lucrul personalului în grupuri separate și la distanța, în măsura posibilităților;
 • se asigure că în sălile de așteptare nu sunt obiecte de prisos (reviste, jucării etc).

Asigurarea condițiilor de igienă personală pentru personalul lucrător

Operatorii economici sunt obligați să:

 • aplice măsuri de igienă, care sunt mai stricte decât în ​​mod normal, la toate etapele de procesare, depozitare, transportare și comercializare a produselor alimentare;
 • se asigure că personalul este instruit în mod corespunzător în ceea ce privește cerințele de igienă a alimentelor, să supravegheze efectiv dacă cerințele de igienă sunt respectate de către personalul din subordine, inclusiv prezența și dotarea punctelor sanitare (instalații de spălare a mâinilor, de dezinfecție);
 • asigure curățarea și dezinfectarea adecvată a suprafețelor comerciale;
 • asigure informarea personalului despre obligația respectării cerințelor de igienă personală. Asigurarea accesului personalului lucrător sănătos – declarație pe propria răspundere dar și monitorizarea individuală a lucrătorilor de șeful sectorului respectiv cu mențiunile necesare în registrul corespunzător;
 • aplice măsuri maxime pentru a proteja personalul magazinelor (instalarea ecranelor între angajați și clienți, dotarea personalului cu mijloace de protecție personală).

În raport cu vizitatorii:

 • să creeze posibilitatea de a-și dezinfecta mâinile la intrarea în supermarketuri, magazine alimentare și alte unități care activează conform legislației;
 • să organizeze fluxuri de vizitatori în vederea evitării supraaglomerării spațiilor de comerț;
 • să încurajeze clienții / vizitatorii să păstreze distanță socială de cel puțin 1 metru la casele de marcat sau casele de marcat cu autoservire, vitrine asistate etc.;
 • să aplice măsuri maxime pentru a proteja personalul magazinelor (instalați ecrane între angajați și clienți, dotarea personalului cu mijloace de protecție personală).