Agricultura Performantă în Moldova – Lecția nr.6, Apicultura

0 250

Atenția sporită din partea apicultorilor, față de intensificarea cazurilor de stropire a terenurilor agricole, cu produse de uz fitosanitar, pot aduce pagube în stupină.