Vor produce vin în scopuri didactice

Necesitatea dezvoltării sectorului vitivinicol și asigurării acestuia cu specialişti de înaltă calificare a determinat înfiinţarea laboratorului didactic de micro vinificaţie în cadrul Școlii Profesionale din Nisporeni. Instituţia de învăţământ a fost dotată cu echipamente IT şi utilaje necesare pentru clasele şi laboratoarele de specialitate unde pot fi desfăşurate instruiri ce ţin de tot procesul tehnologic de cultivare a viţei de vie şi producerea vinului, inclusiv altoirea butaşilor. Laboratorul a fost proiectat în corespundere cu cele mai înalte standarde de calitate europene şi prezintă o noutate în domeniul educaţional pe filiera procesării produselor vinicole. În cadrul laboratorului este produs vin în scopuri didactice.