Transportul auto – necesitate cu impact negativ asupra mediului

Calitatea aerului atmosferic, în mare măsură, este condiționată de fluxul intensiv al transportului auto. În Republica Moldova, în perioada anului 2018 cantitatea emisiilor de poluanți în atmosferă a transportului auto a constituit peste 205 mii tone sau circa 77 la sută din cantitatea sumară de poluanți în aerul atmosferic din sectorul transport.