Succesul unei afaceri cu pomușoare în detalii

Culturile bacifere se multiplică rapid, cheltuielile capitale investite la înființarea și întreținerea plantațiilor se recuperează în scurt timp. Sunt utilizate noi metode agrotehnice de nivel înalt, se înființează plantații cu soiuri noi, cu productivitate sporită și fructe calitative care se păstrează un timp mai îndelungat în stare congelată.Desprea starea actuală și perspectivele de dezoltare ale sectorului din țara noastră, Valerian Malai, un expert în domeniul producerii materialului săditor, din satul Negureni, raionul Telenești, spune că doar sporirea capacității de producere și adoptarea unei tehnologii modern de crește a plantelor, va putea aduce producătorilor de pomușoare profituri înalte.