Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, în toate localitățile din țară, va fi îmbunătățit

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, în toate localitățile din țară, va fi îmbunătățit. Un proiect de lege, în acest sens, a fost aprobat de Executiv. Acesta prevede rezolvarea problemelor ce țin de corectitudinea aplicării tarifului pentru apă și dezvoltarea operatorilor care prestează acest serviciu.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „În primul rând, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va fi responsabilă de controlul asupra operatorilor care nu dețin licență și tot ANRE va crea și gestiona sistemul informațional automatizat pentru monitorizarea activității tuturor operatorilor din domeniu din întreaga țară.”

În același timp, va fi modernizată și infrastructura sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Administrațiile publice locale vor putea stabili în structura tarifului pentru servicii o cotă de dezvoltare care va fi utilizată pentru modernizarea infrastructurii – apeduct, pompă, magistrală sau orice alt element tehnico-edilitar aferent serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Vom avea, în sfârșit, un mecanism clar și eficient de autorizare, construcție, înregistrare, control, exploatare și întreținere a sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în localitățile rurale.”

Asigurarea accesului universal la apeducte și la sisteme de sanitație sigure este unul din obiectivele Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și a Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025.