Semințele de floarea soarelui și cerealele din Ucraina au fost exceptate de la controalele ANSA

Comisia pentru Situații Excepționale a decis că un șir de mărfuri originare din Ucraina, tranzitate prin teritoriul țării noastre, vor fi exceptate de la efectuarea controalelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu practicile actuale ale Uniunii Europene. Decizia a fost motivată prin necesitatea „facilitării tranzitului mărfurilor de origine non-animală și fluidizării traficului la frontierele Republicii Moldova”, scrie mold-street.com.

„Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (10) din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, ale pct. 19 din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 8/2018, sunt exceptate de la efectuarea controalelor Agenţiei, mărfurile de la poziţiile tarifare 1001-1008, 1205, 1206 00 originare din Ucraina, aflate în regim vamal de tranzit internaţional, tranzitate prin teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, intrare Giurgiuleşti – Reni şi ieşire Giurgiuleşti – Galaţi, precum şi transportate pe cale feroviară”, se precizează în decizia CSE.

La fel prin derogare de la prevederile pct. 6 din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2018, CSE a decis că „organele vamale vor efectua vămuirea mărfurilor de la poziţiile tarifare 1001-1008, 1205, 1206 00 plasate în regim de tranzit internaţional prin punctele de trecere a frontierei de stat intrare Giurgiuleşti – Reni şi ieşire Giurgiuleşti – Galaţi, precum şi transportate pe cale feroviară, fără prezentarea deciziei ANSA”.

Mărfurile de la poziţiile tarifare 1001-1008 sunt cerealele, iar de la poziţiile tarifare 1205, 1206 00 sunt seminţe și fructe oleaginoase, în special seminţe de floarea-soarelui.