Producătorii din sectorul zootehnic pot depuneri cereri pentru obținerea granturilor

Producătorii din sectorul zootehnic pot depuneri cereri pentru obținerea granturilor prin proiectul AGGRI, finanțat de Banca Europeană de Investiții și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.  Scopul este îmbunătățirea productivității, standardelor de producție și a calității produselor din sectorul zootehnic. Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari SUA.

Printre investițiile eligibile se numără: Construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă, investiții în eficiența energetică a exploatației, precum stație de biogaz și panouri fotovoltaice.

Pentru a fi eligibili pentru un grant, producătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Să aibă o exploatație zootehnică înregistrată în Republica Moldova, să aibă o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul zootehnic, să prezinte un plan de afaceri detaliat care să explice modul în care grantul va fi utilizat pentru a îmbunătăți performanța exploatației. Cererile de grant pot fi depuse până la data de 31 martie 2024.