Numărul companiilor autohtone a crescut

Numărul companiilor autohtone care activează în sectorul IMM a crescut cu circa 800. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, acest lucru se datorează recentelor modificări aprobate și intrate în vigoare la Legea cu privire la Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care prevăd dublarea plafoanelor cifrei de afaceri pentru definirea statutului întreprinderilor micro, mici și mijlocii, scrie bizlaw.md.

Ajustările legislative, racordate la experiența europeană, oferă posibilitatea celor 800 de întreprinderi să beneficieze de oportunități de susținere antreprenorială din partea statului, prin programele de suport din portofoliul ODA.

Noile criterii de atribuire a statutului de IMM, intrate în vigoare, sunt:

  • întreprinderi micro sunt considerate firmele care au cel mult 9 angajați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 18 milioane lei sau dețin active totale de până la 18 milioane lei;
  • întreprinderi mici vor fi cele care au cel mult 49 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 milioane lei sau dețin active totale de până la 50 milioane lei;
  • întreprinderile mijlocii sunt considerate firmele care au cel mult 249 de angajați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei sau dețin active totale de până la 100 de milioane de lei.

Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în anul 2021 numărul IMM-urilor a constituit 59.400.