Modalitățile de fortificare a businessului de familie

În 2017 FNFM își reiterează obiectivele prioritare- crearea cooperativelor, dezvoltarea capacităților de business, susținerea și promovarea tinerilor și a fermelor de familie ș.a.În ediția dată prezentăm istoria de succes a familie Moscul Valentina, Victor și Marcel, care au reușit să construiască în s. Boșcana, r.Criuleni sere performante.