Metode şi tehnici, echipamente pentru recoltarea profesională e merelor

APEF Moldova Fruct întruneşte peste 170 de membri. Numărul lor an de an este în creştere. Deşi mărimea gospodăriei fiecărui producător este diferită, toţi, în schimb, au acelaşi scop, să obţină producţie de calitate pentru a o putea comercializa mai bine. Iată de ce, executivul Asociaţiei se străduie să-i ajute în realizarea acestui obiectiv, prin organizarea diverselor instruiri, deplasări în teritoriu, promovarea inovaţiilor în agricultură. Membrii Asociaţiei se străduie să înveţe din experienţa colegilor. O asemenea vizită de studiu a fost organizată în livada Companiei Domulterra din s.Domulgeni, r.Floreşti.