Managmentul durabil al terenurilor

Solul este principala bogație a țării. În ultimii ani, însă, fenomenul degradării acestuia este în creștere în majoritatea raioanele. Acțiunile care duc nemijlocit la degradarea solului au drept consecință formarea „pămînturilor rele” pe care culturile nu pot crește și nu se pot dezvolta. Cauzele degradării se datorează în primul rînd activității omului, în special , utilizării tehnologiilor agricole învechite.