Managementul Durabil al Terenurilor

Agricultura nu constituie doar suportul pentru producerea biomasei, ori sectorul care asigură hrana omenirii, ci reprezintă însăşi baza existenței vieţii. În acelaşi timp, însă agricultura trebuie să-şi asume şi responsabilitatea protecţiei solului şi a altor resurse ale mediului înconjurător pe care le poate degrada. În această ordine de idei, au fost organizate seminare științifico-practice, Ziua Câmpului, cu genericul Managementul Durabil al Terenurilor. Eveniment considerat de o importanță majoră în dezvoltarea și practicarea tehnologiilor și soluțiilor inteligente pentru performanță în agricultură.