Credite cu porțiune de grant pentru finanțarea femeilor antreprenoare din localitățile rurale

Proiectele UCIP IFAD pentru promovarea activităților economice în mediul rural.
Elena BURLACU, Coordonator de Proiect ”Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor IFAD
Victoria SOBOL, antreprenoare, beneficiară a Pachetului financiar destinat femeilor antreprenoare.
Vadim ARAMA, Departamentul Creditare Business Banking, MAIB