Crearea grupurilor de acțiune locală: posibilități și realități. Din experiența României

Federația Națională a Fermierilor din Moldova este mereu alături de membrii săi, avînd drept scop prioritar susținerea lor în avansarea afacerilor și modernizarea agriculturii. Pentru a-i mobiliza și susține Federația pune accent pe instruire și schimbul de experiență. Asemenea oportunități sunt benefice pentru toți membrii Federației. Recent un grup de peste 20 de persoane din satele noastre au efectuat o vizită de studiu în județul Piatra Neamț din România pentru a se familiariza cu experiența europeană privind fondarea Grupurilor de Acțiune Locală, activitatea făcînd parte din prioritățile Federației Fermierilor.