Businessul fructelor în Republica Moldova

Unul din obiectivele de bază ale Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova fruct este susținerea, informarea și pregătirea membrilor săi ca să ia decizii pentru dezvoltarea ramurii care este un sector important pentru economia țării. Pentru a fi mai utilă cea dea 2 ediție a Conferinței Naționale Businessul Fructelor în RM au fost invitați partenerii, specialiști din Italia, Olanda, Germania, Cehia, Polonia, România și alte țări. La Conferință au participat și membrii Asociației Dnestrovschii Fruct , parteneri in cadrul Platformei de cooperare a pomicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului în creșterea competitivității fructelor pe piețele tradiționale și alternative.