Businessul de familie în agricultură – un viitor prosper

Majoritatea membrilor Federației Naționale a Fermierilor din Moldova pun accent pe businessul de familie, de aceea, mulți părinți încercă să-și atragă copii în diverse activități, fie agricole sau non agricole. Ei cred, că împreună mai ușor vor depăși greutățile timpului , motivîndu-i să investească și în continuare, în speranța, că copiii le vor prelua afacerea. Federația Fermierilor este mereu alături de membrii săi. Pentru dînșii se organizează diverse evenimente cu scopul ca să învețe unul de la altul ,să facă schimb de experiență, să participe mai activ la elaborarea și promovarea politicilor Federației, în primul rînd, la dezvoltarea fermelor de familie. În acest scop sunt susținuți de proiectul suedez WE EFFECT. Organizațiile regionale aproape săptămînal organizează pentru membrii săi vizite de studiu sau diverse întruniri, iar efectul se vede prin cifrele de afaceri și nivelul de modernizare a gospodăriilor.