Bunele practici privind înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor viticole, destinate pentru producerea produselor vitivincole cu IGP/DOP, la vinăria Et Cetera

Republica Moldova este o țară viniferă. Cu toate acestea , podgoriile pe care le avem , în mare parte sunt departe de cele din Franța sau Italia care pot fi considerate drept exemplu . în pofida acestui fapt, avem totuși viticultori care se străduie să facă agricultură performantă. În satul Crocmaz, raionul Ștefan- Vodă sunt cîteva sute de hectare de viță de vie moderne, suprafețe bine îngrijite de o frumoasețe deosebită. Acestea aparțin vinăriei Et Cetera, și mai exact fraților Alexandru și Igor Luchianov.