Baștina din 13.08.2017

Deși a investit mult în acest an în livadăî, nu-și v-a recupera nici cheltuielile. Seminarele de instruire a producătorilor agricoli în cadrul măsurii 5 din regulamentul privind condițiile de acordare a mijloacelor FNDAMR sunt tot mai solicitate de agricultori. Interesul pentru utilizarea biotehnologiilor la cultivarea arbuștilor fructiferi și căpșunului în creștere. Cultivarea Pawloniei, o nouă oportunitate pentru inițierea unei afaceri profitabile și de durată.