Au fost acreditate metode noi de testare pentru animale

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu o noutate bună pentru crescătorii de animale din Republica Moldova. I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, Laboratorul Diagnostic Sănătate Animală și-a extins domeniul de acreditare pentru nouă metode de testare.

Astfel, au fost fortificate capacitățile de profilaxie și combatere a bolilor prin acces la servicii de testare prin metode de biologie moleculară, dar și pe alte domenii, după cum urmează:

Metode din domeniul,, biologie moleculară”

  1. Identificarea subtipului de hemaglutinină H5 a virusului influenței aviare prin Real Time PCR;
  2. Identificarea subtipului de hemaglutinină H7 a virusului influenței aviare prin Real Time PCR;
  3. Identificarea subtipului de neuraminidază N1 a virusului influenţei aviare prin Real Time PCR ;

Metode din domeniul serologie virală:

  1. Determinarea anticorpilor anti – virus influența aviară prin reacția de inhibare a hemaglutinării;
  2. Determinarea anticorpilor anti-virus boala de Newcastle prin reacția de inhibare a hemaglutinării;

Metode din domeniul virusologie:

  1. Determinarea markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabic cu momeli, prin examen microscopic (UV) în probe dinte, os lung
  2. Determinarea anticorpilor antirabici postvaccinali prin testul imunoenzimatic (ELISA)

Metode bacteriologice:

  1. Izolarea și identificarea fenotipică a speciilor de Mycobacterium, implicate în tuberculoza bovină și aviară;
  2. Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtrării prin membrană în probe de apă potabilă îmbuteliată

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor consideră prioritar pentru Republica Moldova implementarea noilor metode de laborator și fortificarea continuă a capacităților de laborator, în contextul extinderii accesului produselor de origine animală pe piața Uniunii Europene, precum și pe alte piețe internaționale.