Asociațiile de business agricole vor putea beneficia de granturi

Asociațiile de business din domeniul agriculturii organice și din sectorul vitivinicol pot beneficia de finanțare nerambursabilă de 60 de mii de euro.

Concursurile de granturi sunt lansate de proiectul EU4Business: Connecting Companies. Scopul este de a sprijini dezvoltarea economică durabilă și crearea locurilor de muncă în țările Parteneriatului Estic.

Astfel, Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi ajutate să crească prin promovarea comerțului, încurajarea investițiilor interne și a legăturilor comerciale cu companiile din UE.

Programul va acorda Asociațiilor de Business din statele Parteneriatului Estic și membre ale UE 12 granturi pentru sectorul agriculturii organice și 11 – pentru ramura vitivinicolă în sumă maximă de 60.000 de euro.

Sunt eligibile persoanele juridice private sau publice și entitățile non-profit stabilite în Uniunea Europeană ori în Republica Moldova.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este vineri, 30 aprilie, ora 18:00.