ADAMA la 25 de ani de activitate

Agricultura reprezinta în ansamblul economiei naționale una din ramurile de mare importanță, menită să contribuie într-o masură covărșitoare la relansarea creșterii economice a țării noastre. Agricultura se bucură astăzi de o deosebită atenție în toate țările lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare economică. Ca ramura de baza a economiei noastre nationale agricultura se afirmă ca un domeniu de activitatea deosebit de complex și complicat. Iată de ce, companiile îndreptate spre dezvoltarea și protecția plantelor sunt necesare și optime, fiind la îndemâna agricultorului. Companie ce depune erofturi, pentru o lume în care securitatea alimentară este posibilă, unde toți cei care lucrează în agricultură au o viață împlinită și plină de satisfacții este ADAMA!