Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, producătorilor din Republica Moldova li s-a oferit o nouă șansă de a-și lărgi aria de comercializare a produselor horticole pe care le produc. Deși, de la semnarea acordului, au trecut aproape trei, tendința producătorilor moldoveni de a-și vinde marfa și pe alte piețe, decît cele tradiționale, este la un nivel, relativ mediu. Mai mulți experți în domeniu susțin că acest potențial oferit de pe urma acordului nu este pe deplin valorificat, din cauza că țara noastră înregistrează încă un nivel scăzut de diversificare a produselor exportate. Circa 90 la sută din exportul de produse agricole exportate, ajung în țările Uniunii Economice Euroasiatice. Pentru a-i ajuta și în același timp a-i sprijini pe productorii agricoli din Moldova ca să-și diversifice atît produsele cît și piețele de desfacere, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură împreună cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” cu suportul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au organizat prima conferință internațională cu forum comercial, sub genericul „Retail-ul și exportul produselor horticole proaspete în Moldova”.